องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.thaijaroen.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 11 คน
เมื่อวาน 13 คน
อาทิตย์นี้ 11 คน
เดือนนี้ 449 คน
ปีนี้ 449 คน
ทั้งหมด 449 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26-03-58)
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
       เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ของอำเภอหนองบุญมาก โดยได้จัดตกแต่งขบวนต้นเทียน และขบวนรณรงค์อีกมากมายหลายขบวน โดยได้รับ...
 
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ร่วมประเพณีแห่เทียนพ...
  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  โครงการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
  นายอำเภอ เยี่ยมยามถามข่าว กินเข่าค่ำ ณ ตำบลไทยเจริ...
  งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557
  เวทีประชาคมหมู่บ้าน
  โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ
  งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.